Over MBO Rebound Fryslân

MBO Rebound Fryslân is een van de maatregelen in de provincie Friesland ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten onder jongeren.

MBO Rebound Fryslân is een samenwerkingsverband van twee MBO scholen in Friesland: het Friesland College en ROC Friese Poort. Daarnaast werken we nauw samen met de Friese gemeenten.

Visie

De jongere die MBO Rebound Fryslân na 20 weken verlaat is zelfbewust. Deze zelfbewuste jongere is in staat, vanuit eigen kracht, keuzes te maken voor de toekomst richting onderwijs of werk. 

Missie en doel

MBO Rebound Fryslân biedt overbelaste jongeren*, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, een veilige omgeving met een pedagogisch klimaat waar het fundament gelegd wordt voor terugkeer in het onderwijs of voor begeleiding naar een passend traject buiten de school.

Doelgroep

MBO Rebound Fryslân begeleidt jongeren met een gestapelde problematiek in één of meerdere leefgebieden en die:

– een opleidingstraject op minimaal MBO-niveau 2 te volgen;

– in staat zijn een startkwalificatie te behalen;

– leerbaar zijn of weer willen worden.


*Dit zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede en werkloosheid, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc. Deze jongeren zouden wellicht graag een diploma willen halen, maar de opeenstapeling van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van hun incasseringsvermogen dat het hen op zeker moment eenvoudig te veel wordt, met uitval als gevolg. Waar het om gaat, zo blijkt, is de optelsom. Een groot aantal leerlingen valt uit vanwege een stapeling van -elk op zichzelf misschien niet doorslaggevende- factoren. Ze krijgen van doen met zoveel problemen tegelijk dat ze -als waren het jongleurs die net een bal te veel in de lucht moeten houden- bezwijken onder de totale.

 *Uit WRR rapport, Vertrouwen in de school, 2009. 

Visit Us On LinkedinCheck Our Feed