Samen met Stenden Hogeschool voeren wij onderzoek uit naar de effecten van het verblijf in de mbo Rebound Fryslân. De jongeren worden uitgenodigd om een vragenlijst over hun persoonlijke eigenschappen in te vullen. Zij doen dit aan het begin én aan het einde van de Reboundperiode. Ook leden van het sociale netwerk van de jongere vullen een vragenlijst in. Het doel hiervan is het zichtbaar maken van de ontwikkeling van de jongere en de bijdrage van het sociale netwerk aan deze ontwikkeling. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar de jongere zodat hij/zij er op een positieve manier zijn/haar voordeel mee kan doen.

Visit Us On LinkedinCheck Our Feed